Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Kondiiter

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasveeenna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppes 2 korda kuus kolm päeva.

Õppetöö algus: veebruar 2024

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

Eriala lühitutvustus: Kondiiter on oskustöötaja, kes töötab ettevõttes, kus valmistatakse valikpagari- ja/või kondiitritooteid. Kondiiter töötab iseseisvalt kõikides töölõikudes. Kondiitri tööülesanded on kondiitritoodete, kaunistuste ja külmutatud toodete valmistamine, toodete pakendamine ja ladustamine. Kondiitri töö on suures osas käsitöö, mis eeldab käte osavust, loovust ja ilumeelt. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd ning osaleb meeskonnatöös. Vajalik on pidev erialane enesetäiendamine. Toiduohutusnõuete täimiseks on kondiitri töös vajalik kanda eririietust. Töö eripära nõuab valmisolekut töötada ka nädalavahetustel ja riiklikel pühadel.

Põhiõpingute moodulid:

 • Kondiitritoodete tehnoloogia
 • Toiduainetööstuse valdkonna alused
 • Toiduohutus
 • Kondiitritoodete külmutamine ja pakendamine
 • Kookide ja tortide valmistamine
 • Maiustuste valmistamine
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Kondiitri praktika

Eriala põhiõpetajad:

 • Lea Rand
 • Kristiina Rand
 • Kaire Raba
 • Hanna Anett Kari

Õppebaas: Praktiline õppetöö toimub kutseõpetaja juhendamisel kooli õppeköögis, teoreetiline õppetöö klassiruumis.

Praktika: Õppeaja sees toimub praktika 15 EKAPi ulatuses pagariettevõttes Eestis või välismaal. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksamid: Õppe lõppedes sooritab õpilane Kondiiter, tase 4 kutsekvalifikatsiooni eksami.

Õppekeskkond

Õppekava