Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Lapsehoidja (töökohapõhine)

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmLastehoid ja teenused noorteleÕppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidus ja töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 4 päeva kuus R-L. Õpe on tasuta.

Õppetöö algus: september 2024

Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Meie õpetajate käe all saab sinust hea suhtlemisoskusega, loov ja uuendusmeelne spetsialist. Õpe aitab kaasa leidmaks lahendusi erinevatele elust tulenevatele olukordadele. Ootame õppima inimest, kes soovib tugevdada oma praktilisi oskusi teoreetiliste teadmistega ning omandada erialane kutse.

Põhiõpingute moodulid:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine
  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas pädeva eriala spetsialisti juhendamisel. Praktika moodustab kogu õppest vähemalt 2/3.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot eriala kohta annab Eneli Uibo, eneli.uibo@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751

Õppekava

Õppekeskkond