Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Bürooassistent (kutseõpe)

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSekretäri- ja kontoritööÕppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe 2 korda kuus N-L

Õppetöö algus: september 2024

ESITA AVALDUS

Bürooassistent tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. Bürooassistendi  tööülesanded eeldavad head suhtlemisoskust, võimet kiirelt, paindlikult ning korrektselt tegutseda. Peamisteks tööosadeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus ja ametikohtumiste teenindamine. Kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, mistõttu arendame ka infospetsialistide erinevaid digioskusi.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Organisatsiooni töökorraldus
  • Organisatsiooni suhtekorraldus
  • Dokumentide haldamine ja arhiivitöö korraldamine

Praktika: praktika kestvus on ligikaudu 10 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana.

Kutseeksamid: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Bürooassistent tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Edasiõppimise võimalused: keskhariduse olemasolul on võimalik erialaseid õpinguid jätkata kutsekoolis (sekretär tase 5, raamatupidaja tase 5 erialal) või kõrgkoolis.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot saadÜlle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee, vastuvõtu telefon +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond