Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Põhikool

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikPõhiharidusÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksVanus alates 17. eluaastatÕppeaegoleneb eelnevatest õpingutest

Lisainfot õppimise kohta annab Knud Jessen, knud.jessen@hkhk.edu.ee, telefon: +372 520 1485

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel. Lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Õppekeskkond

HKHK üldhariduse osakond pakub:

  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
  • korralikku põhiharidust,
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppimine põhikooliastmes 2-4 päeval nädalas,
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
  • kaasaegset õpikeskkonda,
  • sõbralikke pedagooge.

8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

Koolipäevad  2020/2021. õppeaastal:

  • 8.–9. klass – esmaspäev ja neljapäev.

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.