Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Põhikool

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikPõhiharidusÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksVanus alates 17. eluaastatÕppeaegoleneb eelnevatest õpingutest

Lisainfot õppimise kohta annab Mare Terping, mare.tereping@hkhk.edu.ee, telefon: +372 5697 1066

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub põhikooli riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab põhikooli  lõputunnistuse.

Õppekeskkond

HKHK üldhariduse osakond pakub:

  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
  • korralikku põhiharidust,
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppimine põhikooliastmes 2-4 päeval nädalas,
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
  • kaasaegset õpikeskkonda,
  • sõbralikke pedagooge.

8. ja 9. klassis toimub õppetöö põhikooli riikliku õppekava alusel ning 9. klassi lõpetaja saab põhikooli lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja ühe valikeksami sooritamine.

Koolipäevad  2022/2023. õppeaastal:

  • 8.–9. klass – esmaspäev ja neljapäev.

Põhiõpetajad

  • Tiina Prank - eesti keel ja kirjandus
  • Kaja Paavo - inglise keel

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Kool töötab mittestatsionaarses vormis, mis võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.