Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Põhikool

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikPõhiharidusÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksVanus alates 17. eluaastatÕppeaegoleneb eelnevatest õpingutest

ESITA AVALDUS

Lisainfot õppimise kohta annab Mare Terping, mare.tereping@hkhk.edu.ee, telefon: +372 5697 1066

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õpe toimub 8. - 9. liitklassis põhikooli riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli õppekava. 9. klassi lõpetaja saab põhikooli  lõputunnistuse. Põhikooli lõpetamiseks on vajalik sooritada loovtöö ning põhikooli ühtlustatud lõpueksamid järgmistes ainetes: eesti keel, matemaatika ja üks eksam õpilase valikul.  

Õppekeskkond

HKHK üldhariduse osakonnas saab 

 • õppida igas eas alates 17. eluaastast,
 • õppida töö ja pere kõrvalt,
 • osaleda õppetöös 2-3 päeval nädalas,
 • arendada iseseisva õppimise oskusi,
 • õppida kaasaegses õpikeskkonnas,
 • teha koostööd sõbralike õpetajatega.

Koolipäevad  2024/2025. õppeaastal

 • teisipäev, kolmapäev ja neljapäev (T-N);
 • individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Põhiõpetajad

 • Tiina Prank - eesti keel ja kirjandus
 • Kaja Paavo - inglise keel
 • Signe Saviir - matemaatika
 • Maarit Vikman - muusika ja rühmajuhendaja

Õppimise aeg ei ole piiratud 1-2 aastaga, õppida saab osalise koormusega.