Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Giid (spetsialiseerumine loodusgiid)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg2 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppes 1-2 korda kuus T-N.

Õppekavarühm: Reisimine, turism ja vaba aja veetmine

Eriala lühitutvustus: Giidi töö eesmärk on teha tellitud ekskursioone oma atesteerimispiirkonnas Eesti Vabariigis. Ekskursioonidel tutvustatakse vaatamisväärsusi ja vahendatakse pärandkultuuri ning jagatakse teavet ekskursiooniprogrammi ja teenuste kohta. Loodusgiidi tööks on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine ning keskkonnateadliku eluvaate kujundamine.

Põhiõpingute moodulid:

 • Giidi kutse-eetika ja klienditeenindus
 • Ekskursiooni läbiviimine
 • Turismimajanduse alused
 • Turismiettevõtluse ja turunduse alused
 • Turismigeograafia
 • Kutsealane inglise keel
 • Giidi ja reisisaatja töö alused
 • Reisi juhtimine
 • Marsruudi planeerimine ja ekskursiooni ettevalmistamine
 • Looduse vahendamine/ ekskursiooni ettevalmistamine ja läbiviimine looduskeskkonnas
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

 • Marje Loide
 • Marko Valker
 • Kaire Reiljan
 • Katrin Pärnpuu

Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Mõlemal aastal on ette nähtud 8 nädalat erialaga seotud praktilist tegevust. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksamid: Eriala lõpetajal on võimalik taotleda Giid, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond