Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Tegevusjuhendaja

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamineÕppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusÕppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 2 korda kuus T-K. Õpe on tasuta.

Õppetöö algus: september 2024

ESITA AVALDUS

Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute ning töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga. Meie õpetajad on oma valdkonna tuntud spetsilistid, kelle eestvedamisel saab teist suurepärane eriala tundev tulevikutöötaja. See töö eeldab soovi inimesi aidata, olla hooliv, aus ja usaldusväärne. Pingetaluvus aitab valmis olla erinevateks väljakutseteks ja elukestvaks õppeks.

Põhiõpingute moodulid:

  • Kliendi sotsiaalsete oskuste arendamine
  • Kliendi tegevusvõime arendamine, säilitamine ja toetamine
  • Kliendi juhendamine ja toetamine igapäevaelu toimingutes ja vabaaja tegevustes
  • Kliendiga seotud võrgustiku loomine ja hoidmine
  • Kliendi toetamine õppimisel ja töötamisel
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika kestvus on ligikaudu 10 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga erihoolekande asutustes pädeva spetsialisti juhendamisel. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsiooni spetsialiseerumisega tegevusjuhendaja, tase 4 kutsele.

Eriala põhiõpetajad:

  • Monika Salumaa
  • Urve Tõnisson
  • Leili Mutso
  • Kristin Binsol

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.