Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Hooldustöötaja 3. tase (töökohapõhine)

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamineÕppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksHaridus-nõudeta ja töötamine õpitaval erialal.Õppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 3-4 päeva kuus R-L. Õpe on tasuta.

ESITA AVALDUS

Õppetöö algus: jaanuar 2024

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Meie heade õpetajate eestvedamisel saad lihvida oma praktilisi kogemusi ning täiendada neid teoreetiliste teadmistega. Kindlasti saab sinust eriala tundev väärt töötaja ning boonusena läbitud õpingute kohta on erialane kutsetunnistus.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas pädeva eriala spetsialisti juhendamisel. Praktika moodustab kogu õppest vähemalt 2/3.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Hooldustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Eriala põhiõpetajad:

  • Leili Mutso
  • Kaido Voogla
  • Ingrid Tõnissoo

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.