Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Kaldkatuseehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppetöö algus: jaanuar 2021

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppimine toimub tsükliõppes 2 korda kuus N-L.

Eriala lühitutvustus: Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Sissejuhatus kaldkatuseehitaja eriala õpingutesse
  • Ehitusjoonestamise alused
  • Kaldkatuse katmine profiilplekiga
  • Kaldkatuse katmine laineplaadiga
  • Kaldkatuse katmine katusekiviga
  • Kaldkatuse katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega
  • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
  • Praktika ettevõttes

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja.


Praktika: Ettevõttepraktika ehitusfirmas toimub paralleelselt õppetööga.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Kaldkatuseehitaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond