Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Kaldkatuseehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppetöö algus: jaanuar 2021

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppimine toimub tsükliõppes 2 korda kuus N-L.

Eriala lühitutvustus: Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Sissejuhatus kaldkatuseehitaja eriala õpingutesse
  • Ehitusjoonestamise alused
  • Kaldkatuse katmine profiilplekiga
  • Kaldkatuse katmine laineplaadiga
  • Kaldkatuse katmine katusekiviga
  • Kaldkatuse katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega
  • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine
  • Praktika ettevõttes

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja.


Praktika: Ettevõttepraktika ehitusfirmas toimub paralleelselt õppetööga.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Kaldkatuseehitaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond