Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Kaldkatuseehitaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Margus Kripsmargus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762.

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Õppetöö algus: veebruar 2024

Õppimine toimub tsükliõppes 2 korda kuus N-L.

Eriala lühitutvustus: Kaldkatuseehitaja ehitab erinevaid katusekattematerjale kasutades sademetekindla katuse. Ta paigaldab tuuletõkke, aluskatte ja roovitise, ehitab vajalikud sõlmed ning paigaldab kattematerjali. Kaldkatuseehitaja vajadusel ka lammutab ja parandab olemasolevaid katuseid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Kaldkatuseehitaja alusteadmised
  • Ehitusjoonestamise alused
  • Katuse kandekonstruktsioonide ehitamine, sh praktika
  • Metallist katusekattematerjalide paigaldamine, sh praktika
  • Katusekivide ja tsementkiudplaatide paigaldamine, sh praktika
  • Kaldkatuse katmine bituumen-, klaas-, PVC- ja muude tehismaterjalidega, sh praktika
  • Ripprennidega vihmaveesüsteemide paigaldamine ja räästa vormistamine, sh praktika
  • Looduslike kattematerjalide paigaldamine kaldkatusele, sh praktika

Õppebaas: HKHK ehitusmaja tingimused võimaldavad viia läbi praktilist õppetööd alates müüritööde alustõdedest  puitkarkassmajade ehitamiseni välja.


Praktika: Ettevõttepraktika ehitusfirmas toimub paralleelselt õppetööga.


Kutseeksamid: Õpe lõpeb Kaldkatuseehitaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Õppekava

Õppekeskkond