Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Ehitusplekksepp 4. tase

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseks Põhiharidus ja eelnev ehitusplekksepa töökogemusÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Margus Kripsmargus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Ehitus ja tsiviilrajatised

Eriala lühitutvustus: Ehitusplekksepa 4. taseme jätkuõppes õpitakse, kuidas valmistada ja paigaldada puidust katuse ja seina roovitust, järgides tehnoloogia- ja ohutusnõudeid; kuidas valmistada ja paigaldada plekkmaterjalist katusekatteid ja nende detaile ning fassaadikatteid, järgides etteantud tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ning ohutustehnika nõudeid. Samuti seda, kuidas valmistada ja paigaldada katustele ning fassaadidele vihmavee äravoolusüsteeme, järgides igasuguse töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Ehitusplekksepa üldteadmised
  • Plekkdetailide valmistamine
  • Plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele
  • Valtsplekkkatuste paigaldamine
  • Profiilplekk-katuste paigaldamine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

  • Tõnu Kraav
  • Villu Vapper

Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass õppetööks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.


Praktika: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõppevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Ehitusplekksepp, tase 4 esmane kutse kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond