Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Kangakuduja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhihariduse nõudetaÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: veebruar 2023

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Eriala lühitutvustus: Kangakudumise õppekava annab teadmised ja oskused  kangakudumiseks käsitelgedel; oskuse valida ja kasutada vastavalt telgkoe tehnikale sobivaid materjale; valmistada kvaliteetseid ja esteetilisi kangaid; kasutada kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ning viimistlusviise.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus kutseõpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Kangakudumise materjalid, seadmed ja abivahendid
  • Telgedel kootud kangaste kavandid ja nende lugemine
  • Kangakudumise põhialused
  • Kangakudumine
  • Telgedel kootud kangastest esemete valmistamine
  • Praktika

Õppebaas: Kangakudumise eriala õppeks on koolil varustatud õppeklass kangastelgedega.
Praktikad: Praktika toimub koolis või ettevõttes.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni kangakuduja osakutset.

Õppekava

Õppekeskkond