Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Kangakuduja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamisekskeskharidusÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: veebruar 2025

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Eriala lühitutvustus: Kangakudumise õppekava annab teadmised ja oskused  kangakudumiseks käsitelgedel; oskuse valida ja kasutada vastavalt telgkoe tehnikale sobivaid materjale; valmistada kvaliteetseid ja esteetilisi kangaid; kasutada kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ning viimistlusviise. Lisaks kangakudumise oskustele on oluline roll ka ettevõtluse arendamisel, mis annab teadmised ja oskused sellest, kuidas oma tooteid paremini turundada ning käsitöö valdkonnas edukamalt silma paista.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus erialasse
  • Praktika
  • Kavandamine ja kujutamine
  • Kangakudumine
  • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
  • Käsitööalane nõustamine ja juhendamine
  • Telgedel kootud toodete õmblemine

Õppebaas: Kangakudumise eriala õppeks on koolil varustatud õppeklass kangastelgedega.
Praktikad: Praktika toimub koolis või ettevõttes.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsekvalifikatsiooni spetsialiseerumisega kangakudumisele.

Õppekava

Õppekeskkond