Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Puhastusteenindaja juhendaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormMittestatsionaarneEeldus alustamiseksPuhastusteenindaja tase 3 kvalifikatsioonile vastavad tööoskused või töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg0,5 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus 2 päeva K ja N

Õppekavarühm: Koduteenindus

Eriala lühitutvustus: Puhastusteenindaja juhendaja oskab vastavalt olukorrale kasutada kaasaegseid puhastusmeetodeid, seadmeid ja -vahendeid. Ta mõõdistab puhastustööde vajaduse ja koostab puhastusplaane. Ta juhendab ja koolitab välja ettevõtte puhastusteenindajaid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
  • Puhastamine ja koristamine
  • Koristustööde mõõdistamine
  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes praktikajuhendaja juhendamisel.


Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 4 nädalat. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja juhendaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond