Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Hooldustöötaja 4. tase

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4.taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus ja 3. taseme hooldustöötaja kutseÕppeaeg2 aastat

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö algus

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Hoolduse alused
  • Hooldustoimingud
  • Abivajaja arendamine, juhendamine ja aktiviseerimine
  • Meeskonnatöö korraldamine ja juhendamine
  • Töö lastega peredega
  • Esmaabi andmine
  • Töö eakatega
  • Töö erivajadustega inimestega
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe  Haapsalu sotsiaal- ja rehabilitatsiooniasutustes.


Praktika: Praktika toimub paralleelselt õppetööga. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.


Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik alates 1. maist 2017 hooldustöötaja erialal õppima astumisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.