Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


IT-süsteemide nooremspetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS  vajutada "Otsi konkursse" ning otsida õppeasutuse alt Haapsalu Kutsehariduskeskus

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvak, valdo.nolvak@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Vastuvõtuvestlus: 22.04.2021

Õppetöö algus: september 2021

Õppekavarühm: Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Põhiõpingute moodulid:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Rakendustarkvara
 • Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverite haldus
 • Skriptimisvahendid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.


Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel on vaatluspraktika ettevõttes, II kursusel praktiline õpe koolis elektroonika- ja võrgulaboris, III kursusel pooleaastane ettevõttepraktika.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest – juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on IT-valdkonnas õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.