Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


IT-süsteemide nooremspetsialist

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvak, valdo.nolvak@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppekavarühm: Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad

Eriala lühikirjeldus: Eriala lõpetaja saab ettevalmistuse töötamiseks arvutitehnikuna, help-desk tehnikuna, süsteemiadministraatorina või võrguspetsialistina.

Põhiõpingute moodulid:

 • Infotehnoloogilise taristu ülalhoid organisatsioonis
 • Rakendustarkvara
 • Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond
 • IT süsteemide riistvara
 • Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 • Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused
 • Windows operatsioonisüsteemide haldamine
 • Linux/BSD operatsioonisüsteemide haldamine
 • Operatsioonisüsteemid
 • Rakendusserverite haldus
 • Skriptimisvahendid
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas: õppekava rakendamiseks on koolil kaasaegse sisustusega arvutiklassid, kokku ligi 100 arvutit. Sisustatud on õppelabor elektroonika-, võrgu- ja riistvarapraktikate läbiviimiseks.


Praktikad toimuvad õppeaja jooksul nii koolis kui ettevõtetes. I kursusel on vaatluspraktika ettevõttes, II kursusel praktiline õpe koolis elektroonika- ja võrgulaboris, III kursusel pooleaastane ettevõttepraktika.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik infotehnoloogia I taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks sooritada üks EUCIP (European Certificate of Informatic Professionals) valdkonna eksamitest – juhtimine, arendus või haldus. Infotehnoloogia II taseme kutsekvalifikatsiooni omandamiseks tuleb sooritada kõigi kolme valdkonna (juhtimine, arendus ja haldus) eksamid. Eksami edukalt sooritaja saab rahvusvahelise IT-spetsialisti ja IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsioonitunnistuse.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on IT-valdkonnas õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.