Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Kangakuduja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhihariduse nõudetaÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: veebruar 2021

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Eriala lühitutvustus: Kangakudumise õppekava annab teadmised ja oskused  kangakudumiseks käsitelgedel; oskuse valida ja kasutada vastavalt telgkoe tehnikale sobivaid materjale; valmistada kvaliteetseid ja esteetilisi kangaid; kasutada kaasaegseid tehnikaid, töövõtteid ning viimistlusviise.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus kutseõpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Kangakudumise materjalid, seadmed ja abivahendid
  • Telgedel kootud kangaste kavandid ja nende lugemine
  • Kangakudumise põhialused
  • Kangakudumine
  • Telgedel kootud kangastest esemete valmistamine
  • Praktika

Õppebaas: Kangakudumise eriala õppeks on koolil varustatud õppeklass kangastelgedega.
Praktikad: Praktika toimub koolis või ettevõttes.
Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitöö valmistaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni kangakuduja osakutset.

Õppekava

Õppekeskkond