Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Puhastusteenindaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus ja töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg0,5 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus, neljapäeval.

Eriala lühitutvustus: Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Ta puhastab ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristab laudu ja riiuleid, kastab ja hooldab lilli, õhutab ruume jmt.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine
  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes ja asutustes praktikajuhendaja juhendamisel.


Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond