Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Puhastusteenindaja juhendaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksPuhastusteenindaja tase 3 kvalifikatsioonile vastavad tööoskused ja töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg0,5 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus 2 päeva K ja N

Õppekavarühm: Koduteenindus

Eriala lühitutvustus: Puhastusteenindaja juhendaja oskab vastavalt olukorrale kasutada kaasaegseid puhastusmeetodeid, seadmeid ja -vahendeid. Ta mõõdistab puhastustööde vajaduse ja koostab puhastusplaane. Ta juhendab ja koolitab välja ettevõtte puhastusteenindajaid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Puhastamine ja koristamine
  • Koristustööde mõõdistamine
  • Eripuhastustööd

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub kooli õppeklassides, praktiline õpe ettevõtetes praktikajuhendaja juhendamisel.


Praktikad: Praktika kestvus ühe õppeaasta jooksul on 4 nädalat. Juba tööalaga seotud õppijad saavad sobivusel sooritada praktika oma töökohas.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Puhastusteenindaja juhendaja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond