Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Silmuskuduja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusega isik, kellel on 4. taseme kutse/kompetentsid või töökogemus tekstiilkäsitöö erialalÕppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: veebruar 2024

Õppetöö toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-R

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Eriala lühitutvustus: Silmuskuduja õppekava on mõeldud nendele, kes:

– soovivad kududa keerukaid, kvaliteetseid ja põnevaid silmuskootud esemeid;

– soovivad tegeleda kudumite tootearendusega ning ettevõtlusega;

– tahavad nõustada tellijat ning juhendada teisi töötajaid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus kutseõpingutesse
  • Silmuskudumine
  • Silmuskootud esemete lõikeõpetus
  • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
  • Käsitööalane nõustamine ja juhendamine
  • Kavandamine ja kujutamine
  • Praktika

Praktika: Praktika toimub koolis või ettevõttes.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekeskkond

Õppekava