Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Silmuskuduja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksKeskharidusega isik, kellel on 4. taseme kutse/kompetentsid või töökogemus tekstiilkäsitöö erialalÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus:

Õppetöö toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-R

Õppekavarühm: Disain ja käsitöö

Eriala lühitutvustus: Silmuskuduja õppekava on mõeldud nendele, kes:

– soovivad kududa keerukaid, kvaliteetseid ja põnevaid silmuskootud esemeid;

– soovivad tegeleda kudumite tootearendusega ning ettevõtlusega;

– tahavad nõustada tellijat ning juhendada teisi töötajaid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus kutseõpingutesse
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Silmuskudumine
  • Silmuskootud esemete lõikeõpetus
  • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
  • Käsitööalane nõustamine ja juhendamine
  • Kavandamine ja kujutamine
  • Praktika

Praktika: Praktika toimub koolis või ettevõttes.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 5 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond