Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Turismiteenindaja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamisekspõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: 2. september 2024

Õppekavarühm: Majutamine ja toitlustamine

Eriala lühitutvustus: Turismiteenindajaks õppides leiad tööd teenindajana turismi-, majutuse- ja toitlustusettevõtetes. Sellel erialal omandad puhastusspetsialisti, toitlustusteenindaja, administraatori, müügiassistendi, turisti saatja-, juhendaja- ja vabaaja tegevuste läbiviijale vajalikud oskused. Algteadmisi antakse ka käte ja jalgade hoolduse, jumestamise, juuste seadmise, stiili valiku, looduskosmeetika valmistamise ja massaaži alal.

Suhtlemisoskuse ja rahvuste erinevuste tundmise võimaluse annab praktika Euroopa riikides.

Põhiõpingute moodulid:

 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Eesti turismipiirkonnad
 • Erialane inglise keel
 • Ettevõtlusõpe
 • Kultuurilugu
 • Külalismajandus
 • Ohutus ja turvalisus
 • Sündmuste teenindamine
 • Teenindamine ja müük turismiettevõttes
 • Toitlustusteenindus
 • Vastuvõtutöö
 • Teeninduskeskkonna kujundamine ja korrashoid
 • Praktika

Eriala põhiõpetajad:

 • Küllike Allmäe
 • Liisi Lehtsaar-Reisner
 • Marit Tamm
 • Kersti Õim

Õppebaas ja praktika: Turismiettevõtte teenindaja teoreetiline õpe toimub õppeklassides, praktiline õpe kooli hostelis ning majutusettevõtetes. Praktika maht õppeaja jooksul on 30 EKAPit.

Kutseeksam: Õpingud lõppevad Turismiettevõtte teenindaja, tase 4 kutsekvalifikatsioonieksamiga.

Õppekava

Õppekeskkond