Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Bürootöö

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, kutsekeskharidusÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg3 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Ülle Moks, ylle.moks@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Sekretäri- ja kontoritöö

Eriala lühitutvustus: Infospetsialist tegeleb organisatsioonis bürootöö ladusa toimimise tagamise, klientide teenindamise ning dokumenditööga. Tema teadmised, oskused ja hoiakud mõjutavad organisatsiooni mainet. Bürootöötaja tööülesanded eeldavad head suhtlemisoskust, võimet kiirelt, paindlikult ning korrektselt tegutseda. Peamisteks töödeks on info edastamine, telefonisuhtlus, dokumentide koostamine, andmesisestus ja ametikohtumiste teenindamine. Kaasaegne ettevõtlus vajab väga heade arvutioskustega spetsialiste, seetõttu arendame ka infospetsialistide erinevaid digioskusi.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
  • Bürootöö haldus
  • Bürooteenindus
  • Dokumenditöö
  • Arhiivikorrastamine
  • Arhiivikirjeldamine
  • Dokumentide säilitamine ja kaitse korraldamine

Õppebaas: Bürootöö õpe toimub kooli õppe- ja arvutiklassides.


Praktikad: Praktika toimub ettevõtete ja ametiasutuste büroodes või kontorites.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Bürootöötaja tase 4 kutsekvalifikatsiooni.


Edasiõppimise võimalused: Õpinguid on võimalik jätkata kõrgkoolis või keskhariduse baasil kutseõppeerialadel. Haapsalu Kutsehariduskeskuses on võimalik jätkata õpinguid Raamatupidaja tase 5 õppekaval.

Õppekava

Õppekeskkond