Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Ehitusplekksepp 4. tase

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, jätkuõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseks Põhiharidus ja eelnev ehitusplekksepa töökogemusÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Toomas Kivisalu, toomas.kivisalu@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1749

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Ehitusplekksepa 4. taseme jätkuõppes õpitakse, kuidas valmistada ja paigaldada puidust katuse ja seina roovitust, järgides tehnoloogia- ja ohutusnõudeid; kuidas valmistada ja paigaldada plekkmaterjalist katusekatteid ja nende detaile ning fassaadikatteid, järgides etteantud tööjuhiseid ja materjalide tootjate ettenähtud tehnoloogiaid ning ohutustehnika nõudeid. Samuti seda, kuidas valmistada ja paigaldada katustele ning fassaadidele vihmavee äravoolusüsteeme, järgides igasuguse töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel töökoha korrastamisel energiatõhusa ehitamise põhimõtteid ning töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.

Põhiõpingute moodulid:

  • Ehitusplekksepa üldteadmised
  • Plekkdetailide valmistamine
  • Plekkdetailide ja plekk-katete paigaldamine fassaadidele
  • Valtsplekkkatuste paigaldamine
  • Profiilplekk-katuste paigaldamine

Õppebaas: HKHK ehitusmajas asub plekksepatööde õppeklass õppetööks vajalike masinate, tööpinkide ja tööriistadega.


Praktika: Ettevõttepraktika plekksepatöökojas toimub paralleelselt õppetööga. Kõik praktikad lõppevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutsekvalifikatsioonieksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Ehitusplekksepp, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond