Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Hooldustöötaja 3. tase

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, tsükliõpeEeldus alustamiseksHaridusnõue puudubÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Õppetöö algus: september 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Eriala lühitutvustus: Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada, saavutada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas:  Teoreetiline ja osa praktilisest õppest toimub kooli õppeklassides, praktilist õpet viiakse läbi ka Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses.


Praktika: Praktika on 15 EKAPit ehk 225 töötundi, mis läbitakse paralleelselt õppetööga. 


Kutseeksamid: Õpilastel on võimalik taotleda Hooldustöötaja tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on võimalik alates 1. maist 2017 hooldustöötaja erialal õppima astumisel taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.