Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Hooldustöötaja 3. tase

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamineÕppeliik3. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksHaridusnõue puudubÕppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 2 korda kuus N-L. Õpe on tasuta.

Õppetöö algus: september 2024

ESITA AVALDUS

Hooldustöötaja on hoolekande- ja tervishoiutöötaja, kelle töö eesmärgiks on toetada ja abistada abivajajat väärika elu korraldamisel ning võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisel. Hooldustöötaja hoolitseb abivajaja füüsiliste, sotsiaalsete ja psüühiliste vajaduste rahuldamise eest, juhendab abivajajat aidates tema tervist taastada ja säilitada ning toetab teda surma lähenedes. Meie heade õpetajate eestvedamisel saab sinust abivajajat toetav ja eriala tundev väärt töötaja. Kui omad suurt soovi aidata ja sellega maailma paremaks muuta, siis oled oodatud õppima. Eelduseks võiks olla hoolivus, rõõmsameelsus ning positiivne ellusuhtumine.

Põhiõpingute moodulid:

  • Abistamine elamistoimingutes ja hooldustegevuste läbiviimine
  • Majapidamistööde korraldamine
  • Esmaabi andmine
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika kestvus kokku on ligikaudu 10 nädalat ja toimub paralleelselt õppetööga tervishoiu- või hoolekandeasutuses, pädeva spetsialisti juhendamisel. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana. 

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane  Hooldustöötaja, tase 3 kutsekvalifikatsiooni.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus hooldustöötaja erialal õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.