Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


IT kasutajatoe tehnik

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmAndme-baaside ja võrgu disain ning haldusÕppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMitte-statsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aastaÕpe toimubTsükliõpe, 2 korda kuus N-L. Õpe tasuta

Lõpetaja omandab kompetentsid, mis on vajalikud töötamiseks meeskonnaliikmena IT- tugisikuna, kasutajatoe tehnikuna või lähedasel ametikohal, lahendades standardseid infotehnoloogia probleeme ja rakendades võtmepädevusi, kasutades kasutajatoe tehniku põhilisi tööülesandeid: kasutajate pöördumiste vastuvõtmine e-posti ja telefoni teel ning registreerimine teenusehalduse süsteemis, standardsete IT-probleemide lahendamine, kasutajatoe, muudatuste toe ja infoturbe toe pakkumine.

Kui omad lahenduse leidmisele suunatud suhtumist, oskust oma aega ja tegevusi planeerida, soovi suhelda sise- ja väliskliendiga ning tahet õppida ja areneda, siis see eriala on just Sulle.

Põhiõpingute moodulid:

  • IT valdkonna alusteadmised
  • Windows operatsioonisüsteemid
  • Linux/BSD operatsioonisüsteemid
  • IT korralduse alused
  • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Praktika: praktika kestus on ligikaudu 10 nädalat ja läbitakse paralleelselt õppetööga. Juba erialal töötavatel õppijatel võib kool arvestada erialast töökogemust õppekava osana.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4 Kasutajatoe tehniku osakutse. Eksameid korraldab valdkonna kutseandja BCS koolitus AS.

Edasiõppimise võimalused: kutsekoolides IT süsteemide nooremspetsialisti erialal.

Eriala põhiõpetajad:

Lisainfot eriala kohta annab Valdo Nõlvak, valdo.nolvak@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus IT-valdkonnas õppijatele

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on IT-valdkonnas õppima astudes võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.