Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Lapsehoidja

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidus ja töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Marelle Möll, marelle.moll@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1758

Õppekavarühm: Lastehoid ja teenused noortele

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena neljal päeval kuus, praktiline õpe lasteasutuses.

Eriala lühitutvustus: Lapsehoidja peamiseks ülesandeks on laste hoidmine ja nende eakohane arendamine, lastega tegelemine ja mängimine, turvalise keskkonna tagamine, terviseseisundi jälgimine ja suhtlemine lapsevanematega.  Lapsehoiuteenust võib pakkuda lapse kodus, lapsehoidja kodus või mujal lapsevanema poolt soovitud kohas.

Põhiõpingute moodulid:

  • Lapse kasvukeskkonna toetamine
  • Lapse arengu toetamine
  • Lapse tervise edendamine
  • Koostöö lapsevanema või hooldajaga
  • Erivajadusega lapse hoidmine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas: Teoreetiline õpe toimub klassiruumis.


Praktika: Praktika  läbitakse paralleelselt õppetööga oma töökohas, mis on vähemalt 2/3 kogu õppest.


Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Lapsehoidja, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond