Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Majutusettevõtte juhtimine

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik5. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksVähemalt 4. või 5. taseme Hotelliteenindaja kutse või vastavate kompetentside ja keskhariduse olemasoluÕppeaeg0,5 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: veebruar 2022

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus teisipäeviti

Õppekavarühm:  Turismi-, majutus- ja toitlustusteenindus

Eriala lühitutvustus: Erialal õppimine annab võimaluse töötada majutusasutuses keskastme juhina ja annab algteadmised majutusettevõtte loomiseks.

Põhiõpingute moodulid:

  • Karjääri planeerimine ja ettevõtlus
  • Turismimajanduse alused
  • Teenuste disain ja turundus
  • Majutusettevõtte juhtimine ja finantsjuhtimise alused
  • Praktika
  • Arvutiõpetus

Praktika: Õpilased läbivad majutusettevõtte juhtimise praktika majutusettevõttes, mis kestab 10 nädalat ja toimub jooksvalt õppetöö kõrval. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool erialast töökogemust praktika osana.

Õppekava

Õppekeskkond