Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Mööblirestauraator

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Margus Krips, margus.krips@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1762

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus N-L

Õppekavarühm: Puitmaterjalide töötlemine

Eriala lühitutvustus: Hea mööblirestauraator säilitab ja taastab mööbli võimalikult esialgsel kujul ning säilitab selle omapära. Mööblirestauraator töötab puidutöötlemise valdkonna ettevõtetes käsitööriistadega ja põhilistel puidutöötlemismasinatel. Ta oskab koostada ja valmistada mööbli- ja puittooteid, tunneb seadmete ehitust ja tööpõhimõtteid, kasutatavate materjalide omadusi ja toodete kvaliteedile esitatavaid nõudeid. Mööblirestauraatorilt eeldatakse ruumilist kujutlusvõimet, hoolikust, täpsust ja vastutustunnet.

Põhiõpingute moodulid:

  • Sissejuhatus mööblirestauraatori eriala õpingutesse
  • Puidu lõiketöötlemine
  • Puitmööbli restaureerimine
  • Materjalide juurdelõikus ja õmblemine
  • Mööbli polstri restaureerimine
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas: HKHK puidumaja on sisustatud 2005. aastal ning võimaldab õppijal omandada kõik baasteadmised nii teoorias kui praktikas. Puiduala kutseõppeks on olemas erinevad puidutöötlemise positsioonpingid nagu frees-, puur-, saag- ja höövelpingid, paksushöövelpink, treipink, lihvimisseadmed ja kaasaegsed elektrilised käsitööriistad. Viimistlusruum annab võimaluse õpilastel omandada head praktilised oskused puitmaterjali viimistlustöödes. Teooriaklassides on võimalik omandada teadmisi puidust kui väärtuslikust materjalist nii õppekirjanduse kui ka huvitavate õppefilmide kaudu.


Praktikad: Praktika ajal viibib õpilane väljapool kooli mööblirestaureerimis- või puidutöötlemisettevõttes, kus ta tutvub reaalse töökeskkonnaga ja ettevõtte töökorraldusega ning arendab kutseoskusi. Kõik praktikad lõpevad aruandlusega koolis ja seda hinnatakse.


Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Mööblirestauraator, tase 4 kutsekvalifikatsiooni. Eksamikomisjon on moodustatud Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu poolt, komisjoni kuuluvad mööblirestaureesimise ettevõtete spetsialistid.

Õppekava

Õppekeskkond