Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Pagar

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aasta

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: sügis 2024

Õppimine toimub tsükliõppes 1 kord kuus kolm päeva.

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

Eriala lühitutvustus: Pagari töö on huvitav ja mitmekülgne, nende töö algab tihti varavalges. Nad töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning küpsetavad erinevaid maitsvaid saiakesi, leibu, saiu ja küpsetisi. Pagari töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel.

Põhiõpingute moodulid:

 • Toiduainetöötluse valdkonna alused
 • Toiduohutus
 • Pagaritoodete valmistamise alused
 • Lihtpagaritoodete valmistamine
 • Valikpagaritoodete valmistamine
 • Abipagari praktika
 • Pagari praktika
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas

Eriala põhiõpetajad:

 • Lea Rand
 • Kristiina Rand
 • Hanna Anett Kari
 • Kaire Raba

Õppebaas: Praktiline õppetöö toimub kutseõpetaja juhendamisel kooli õppeköögis, teoreetiline õppetöö klassiruumis.

Praktika: Õppeaja sees toimub praktika 15 EKAPi ulatuses pagariettevõttes Eestis või välismaal. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Pagar, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond