Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Pagar

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidus (või lõpetamata põhihariduse korral vanus vähemalt 22 aastat)Õppeaeg1 aasta

Lisainfot eriala kohta annab Enna Kallasvee, enna.kallasvee@hkhk.edu.ee, telefon: +372 510 7062

Õppetöö algus: sügis 2020

Õppimine toimub tsükliõppes 1 kord kuus kolm päeva.

Õppekavarühm: Toiduainete töötlemine

Eriala lühitutvustus: Pagari töö on huvitav ja mitmekülgne, nende töö algab tihti varavalges. Nad töötavad erinevates pagaritööstuse ettevõtetes ning küpsetavad erinevaid maitsvaid saiakesi, leibu, saiu ja küpsetisi. Pagari töö eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel, riiklikel pühadel.

Põhiõpingute moodulid:

  • Toiduainetöötluse valdkonna alused
  • Toiduohutus
  • Pagaritoodete valmistamise alused
  • Lihtpagaritoodete valmistamine
  • Valikpagaritoodete valmistamine
  • Abipagari praktika
  • Pagari praktika
  • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused

Õppebaas: Praktiline õppetöö toimub kutseõpetaja juhendamisel kooli õppeköögis, teoreetiline õppetöö klassiruumis.


Praktika: Õppeaja sees toimub praktika 15 EKAPi ulatuses pagariettevõttes Eestis või välismaal. Juba tööalaga seotud õppijatel arvestab kool töökogemust praktika osana.

Kutseeksamid: Kõigil õppijatel on võimalik taotleda Pagar, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

Õppekava

Õppekeskkond