Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Tegevusjuhendaja (töökohapõhine)

ÕppekavarühmÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaegÕpe toimub
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamineÕppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, töökohapõhineEeldus alustamiseksKeskharidus ja töötamine vastavas valdkonnasÕppeaeg1 aastaÕpe toimub1-2 korda kuus

ESITA AVALDUS

Õppetöö algus: jaanuar 2024

Eriala lühitutvustus: Tegevusjuhendaja on erihoolekande spetsialist, kes juhendab ja toetab psüühilise erivajadusega inimest igapäevatoimingute ning töö- ja huvitegevuste sooritamisel, et tagada maksimaalne iseseisvus ja elukvaliteet. Tegevusjuhendaja töötab meeskonnas ning teeb juhendatava huvides koostööd sotsiaal- ja ametnikevõrgustikuga.

Praktikad: Praktika toimub paralleelselt õppetööga ja moodustab vähemalt 2/3 õppest. Praktika toimub oma töökohas, pädeva spetsialisti juhendamisel.

Kutseeksam: õpe lõpeb kutseeksamiga, mille sooritamisel omandab õpilane Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialist, tase 4 kutsekvalifikatsiooni spetsialiseerumisega tegevusjuhendaja, tase 4 kutsele.

Lisainfot eriala kohta annab Leili Mutso, leili.mutso@hkhk.edu.ee või vastuvõtu telefonil: +372 666 1751.

Õppekava

Õppekeskkond

Töötukassa toetus õppijale

Töötaval inimesel või registreeritud töötul on õppima astujatel võimalik taotleda rahalist toetust. Toetuse saamiseks tuleb kindlasti pöörduda enne õppima asumist Töötukassa poole, et määrata kindlaks tingimustele vastavus. Toetusest loe lähemalt Eesti Töötukassa kodulehelt.