Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Tekstiilkäsitöö

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: september 2020

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus E-K.

Õppekavarühm: Käsitöö

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilkäsitöö eriala lõpetanu valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid kaasaegseid ja traditsioonilisi tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Ta oskab tikkida, õmmelda, kangastelgedel ja varrastel kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida.  Ta on valmis turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Eriala lõpetaja leiab tööd käsitööettevõttes, FIE-na või MTÜ-s.

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused
 • Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alused
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Materjaliõpetus ja kanga kujundamine
 • Silmuskudumise ja heegeldamise põhialused
 • Õmblemise põhialused
 • Tikkimise põhialused
 • Kangakudumise põhialused
 • Tekstiiltoodete ja teenuste turundus
 • Erialane inglise keel
 • Lõikejärgne silmuskudumine, heegeldamine ja nõeltehnika
 • Praktika

Praktika: Praktika kestvus on 20 nädalat, millest 4 nädalat moodustab koolipraktika ja 16 nädalat ettevõttepraktika. Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

NB! Vastuvõtukomisjoni võtta kaasa 2-4 oma tehtud käsitööeset või mapp enda tehtud käsitööesemete fotodega. 

Õppekava

Õppekeskkond