Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Tekstiilkäsitöö

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
Õppeliik4. taseme kutseõpe, esmaõpeÕppevormStatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaeg2 aastat

ESITA AVALDUS

Lisainfot eriala kohta annab Marju Heldema, marju.heldema@hkhk.edu.ee, telefon: +372 666 1747

Õppetöö algus: 02. september 2024

Õppimine toimub tsükliõppena 2 korda kuus E-K.

Õppekavarühm: Käsitöö

Eriala lühikirjeldus: Tekstiilkäsitöö eriala lõpetanu valmistab tekstiilist kvaliteetseid ja esteetilisi käsitööesemeid, kasutades tähtsamaid kaasaegseid ja traditsioonilisi tehnikaid, töövõtteid ja valmistusviise. Ta oskab tikkida, õmmelda, kangastelgedel ja varrastel kududa, heegeldada ning kangaid maalida, värvida või trükkida.  Ta on valmis turundama oma toodangut, suhtlema tellijatega ning osutama teenuseid, nagu näiteks esemete valmistamine etteantud kavandite järgi, allhanke tegemine ja harrastajate juhendamine oma oskuste piires. Eriala lõpetaja leiab tööd käsitööettevõttes, FIE-na või MTÜ-s.

Põhiõpingute moodulid:

 • Sissejuhatus kutseõpingutesse
 • Õpitee ja töö muutuvas keskkonnas
 • Eesti rahvakultuuri ja tekstiilipärandi alused
 • Kavandamine ja kujutamine
 • Materjaliõpetus
 • Silmuskudumine
 • Heegeldamine
 • Õmblemise alusõpe
 • Tikkimine
 • Kangakudumine
 • Käsitööalane ettevõtlus ja tootearendus
 • Praktika

Eriala põhiõpetajad:

Praktika: Praktika kestvus on 20 nädalat, millest 4 nädalat moodustab koolipraktika ja 16 nädalat ettevõttepraktika. Praktika toimub paralleelselt õppetööga.

Kutseeksamid: Kõigil õpilastel on võimalik taotleda Tekstiilkäsitööline, tase 4 kutsekvalifikatsiooni.

NB! Vastuvõtukomisjoni võtta kaasa 2-4 oma tehtud käsitööeset või mapp enda tehtud käsitööesemete fotodega. 

Õppekava

Õppekeskkond