Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes.

Samuti on võimalus meie juures lõpetada oma pooleliolev põhikooli- või gümnaasiumiharidus, õppida kutsevaliku õppes ning täiendada oma erialaseid teadmisi ja oskusi täiendusõppes.


Gümnaasium

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKeskharidusÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaegoleneb eelnevatest õpingutest

Lisainfot õppimise kohta annab Knud Jessen, knud.jessen@hkhk.edu.ee, telefon: +372 520 1485

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub üldhariduse põhikooli ja gümnaasiumi õppekava alusel. Lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse.

Haapsalu Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga hubane kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet. Õpilased hindavad kõrgelt koolis valitsevat sooja ja toetavat õhkkonda, õpetajate professionaalsust ja sõbralikkust ning õpetamise taset. Kooli õpilaskonnast suurema osa moodustavad täiskasvanud õppijad õppides enamasti töö ja pereelu kõrvalt. 

Õppekeskkond

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

  • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
  • korralikku keskharidust,
  • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
  • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
  • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
  • kaasaegset õpikeskkonda,
  • sõbralikke pedagooge.

 

10. kuni 12. klassini toimub õppetöö gümnaasiumi riikliku õppekava alusel ning 12. klassi lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö.

Õppepäevad klassidele on:

  • 10. klass – kolmapäev ja neljapäev.
  • 11. klass – teisipäev ja kolmapäev.
  • 12. klass – esmaspäev ja teisipäev.

 

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Õppimine võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.