Vastuvõtt

Õppimisvõimalused

Haapsalu Kutsehariduskeskuses saab õppida erinevates õppevormides rohkem kui kolmekümnel erialal nii kutsekeskharidusõppes kui kutseõppes. Samuti pakume mitmeid koolitusi täiendusõppes.

Põhikoolijärgselt õppima asunutel on võimalik omandada kutsekeskharidus. Õppurid saavad õpingute lõpus sooritada riigieksamid ja soovi korral jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Erivajadusega õpilasele võimaldab kool tugiteenuseid. Õpilase toetamiseks on võimalik talle vajadusel koostada individuaalne õppekava. Nendele õpilastele, kelle eesti keele tase pole õppe alustamiseks piisavalt heal tasemel, saab võimaldada täiendavat eesti keele õpet.

Nõustamiskeskuse töötajad toetavad ja nõustavad õppijaid, et luua üheskoos õppija vajadusi arvestav ja õppimist soodustav, sõbralik ning üksteist mõistev õpikeskkond. 
Kui  põhikool- või gümnaasium on mingil põhjusel pooleli jäänud,  siis tule ja astu see samm! Jätka õpinguid Haapsalu Kutsehariduskeskuse üldhariduse osakonnas ja omanda gümnaasiumiharidus.


Gümnaasium

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikKeskharidusÕppevormMittestatsionaarne, koolipõhineEeldus alustamiseksPõhiharidusÕppeaegoleneb eelnevatest õpingutest

Lisainfot õppimise kohta annab Mare Tereping, mare.treping@hkhk.edu.ee, telefon: +372 5697 1066

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub gümnaasiumi riikliku õppekava alusel, mille alusel on koostatud kooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava. Lõpetaja saab gümnaasiumi lõputunnistuse. Gümnaasiumi lõpetamiseks on vajalik eesti keele, matemaatika ja võõrkeele eksami sooritamine. Lisaks on vaja sooritada koolieksam ja teha uurimis- või praktiline töö.

Õppekeskkond

HKHK täiskasvanute üldhariduse osakond pakub:

 • õppimisvõimalust igale eale, alates 17. eluaastast,
 • korralikku keskharidust,
 • võimalust õppida töö ja pere kõrvalt,
 • õppimine gümnaasiumiastmes 2 päeval nädalas,
 • iseseisva õppimise oskuste arendamist,
 • kaasaegset õpikeskkonda,
 • sõbralikke pedagooge.

Õppepäevad klassidele on:

 • 10. klass – kolmapäev ja neljapäev.
 • 11. klass – teisipäev ja kolmapäev.
 • 12. klass – esmaspäev ja teisipäev.

Põhiõpetajad

 • Marika Kerge - matemaatika
 • Tiina Prank - eesti keel, kirjandus

Individuaalkonsultatsioonid võivad kokkuleppel aineõpetajaga toimuda ka teistel päevadel.

Õppimine võimaldab hariduse omandamist töö ja pere kõrval. Õpilane võib olla mitu aastat samas klassis ja õppida osalise koormusega.